Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 2833) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 15:07


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 359, 510, 586, 592, 593, 594, 595, 596, 605, 607, 610).Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:1) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8, 19, 37 i 49.Referują: Poseł Marek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 10:04


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat działalności Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX) - przedstawia Gil Arias-Fernández, Dyrektor Wykonawczy FRONTEX Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 12:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Porządek dzienny:Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 577, 580, 582, 583, 584, 587, JOIN(2014) 35).Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 09:40


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Komunikat... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 11:15


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat współpracy Komisji do Spraw Unii Europejskiej z polskimi Posłami do Parlamentu Europejskiego.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-10 12:05


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Białej księgi: W kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączących się przedsiębiorców (COM(2014) 449 wersja ostateczna) i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 10:32


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 360, 474, 487, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, JOIN(2014) 34).Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 10:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 360, 474, 487, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, JOIN(2014) 34).Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 10:33


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii (COM(2014) 15 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu - referuje Sekretarz stanu w MŚ Marcin Korolec.Informacja na temat Komunikatu Komisji do Parlamentu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 15:05