Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (14 października... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 17:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (przekazanej w trybie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) informacji o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 10:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji, Energii (8... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 12:01


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 519, 527, 528, 529, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 10:34


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Informacja na temat stanu prac nad unią bankową – przedstawia Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 18:11


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 465, 501, 516, 517, 522, 523, 524, 525, 526).Przyjęcie konkluzji w sprawie zalecenia dotyczącego zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r. (COM(2014) 422 wersja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 10:32


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat wyników specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej (30 sierpnia 2014 r.) - przedstawia Sekretarz stanu w MSZ Pior Serafin.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 13:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 488, 503, 504, 508, 509, 511, 513, 515).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 12:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Zaopiniowanie (w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) kandydatury pani Elżbiety Bieńkowskiej na stanowisko członka Komisji Europejskiej w kadencji 2014-2019.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-05 11:04


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 255, 438, 440, 443, 444, 446, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 466, 472, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 491, 495, 496, 497, 500).Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 10:38