Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2015 r. oraz (w trybie art. 11... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 11:30


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 646, COM(2015) 1).Informacja na temat wprowadzenia od 1 stycznia 2015 roku przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przepisów o płacy minimalnej, które obligują wszystkich przewoźników do podniesienia płacy minimalnej dla kierowców, którzy przejeżdżają przez Niemcy do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 11:35


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 3059) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 13:00


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (27 stycznia 2015... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 10:34


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (JOIN(2014) 36, 41, 42, COM(2014) 718, 721, 724, 727, 728, 729, 730, 733, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, C(2014) 9658).Zaopiniowanie (w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 12:00


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 711, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 722, 907).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 10:35


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii) Informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. oraz (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 12:12


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Bilans prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Włoskiej Panem Alessandro de Pedys.Program prezydencji łotewskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem prezydencji łotewskiej w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Łotewskiej, Panem Ilgvarsem Kļava. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 15:04


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 691, 692, 693, 695, 696, 697, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710).Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 11:05


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Wspieranie organów krajowych w zwalczaniu nadużyć związanych z prawem do swobodnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 12:01