Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 226, 227, 342, 343, 345, 348, 349, 351, 353, 354, 362, 363, 369).Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy* z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 10:34


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu) Wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejasnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnieniem (COM(2013) 813 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP - referują: Podsekretarz stanu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 12:01


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 271, 299, 301, 302, 303, 306, 307, 311, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 337, 338, 339, 341, 364, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 11:06


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Radosław Witkowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 16:00


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Zaopiniowanie (w trybie art. 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) kandydatury Pana Jacka Dominika na członka Komisji Europejskiej do końca kadencji 2009-2014. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 11:06


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie projektu opinii w sprawie: Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zakaz połowów z użyciem pławnic, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005 i (WE) nr 1967/2006 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97 (COM(2014) 265 wersja ostateczna), przedstawia: - Poseł sprawozdawca... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 11:16


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 285, 286, 287, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 304, 305, 308).Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 11:07


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 17:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 261, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, C(2014) 3389, JOIN(2014) 19).Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-10 18:30


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja na temat Zaleceń dla Polski w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2014 r. – przedstawiają: - Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusz Lewandowski, - Minister Finansów, - Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 10:12