Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 13:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 16 marca 2015 r. oraz (w trybie art. 11... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 10:31


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (13... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat Unii Energetycznej – bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja - przedstawia Minister Gospodarki.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 13:34


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie narzucenia przez Niemcy na polskie podmioty gospodarcze płacy minimalnej i innych obowiązków informacyjnych, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i możliwości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, a szczególnie krajowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 15:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50).Rozpatrzenie (w trybie 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 17:11


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2015) 15 wersja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 10:31


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 11:59


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja na temat umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi - przedstawia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 10:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 725, 726, 734, 735, COM(2015) 4, 8, 9, 11, 16, 17, 18, JOIN(2015) 4).Informacja na temat Europejskiej Agendy Cyfrowej. Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, - Poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni.Rozpatrzenie (w trybie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 12:01