Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (COM(2014) 330 wersja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 11:05


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Czwarte sprawozdanie z wykonania przez Ukrainę planu działania na rzecz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 12:35


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozpowszechniania w celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi (COM(2014) 344 wersja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 10:31


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Informacja na temat przygotowanego dokumentu: „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa”– przedstawiają: - Minister Infrastruktury i Rozwoju - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 12:31


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Bilans Prezydencji greckiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Greckiej, panią Tasią Athanasiou.Program Prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Włoskiej, Alessandrode Pedys. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 09:18


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 320, 335, 372, 374, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 388, 390, 391, 393, 394, 395, 399, 439, 445).Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 11:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (przekazanej w trybie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - lipiec 2014 r. (przewodnictwo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 10:18


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 346, 366, 368, 370, 371, 373, 376, 378).Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 11:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wspólnego komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady: Elementy strategii UE w Afganistanie na lata 2014 - 2016 (JOIN(2014)) 17 wersja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 12:30


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450 i 2497). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 09:02