Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sue


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 395, 409, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 446, 448, 454). Zaopiniowanie (w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:30


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryzysowy mechanizm relokacji i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 12:04


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (przekazanej w trybie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:30


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 336, 342, 389, 394, 397, 401, 406, 407, 408, 410, 411, 412). Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 10:28


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezes Rady Ministrów „Informacji rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 13:35


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 323, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 366, 368, 370, 371, 373, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 394, 398, JOIN(2015) 29). Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:28


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 365, 400). Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 10:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 322, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 352).Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego decyzji Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 10:43


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji (COM(2015) 286 wersja ostateczna) i odnoszącego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 12:14


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja na temat Zaleceń dla Polski w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2015 r. - przedstawiają Minister Finansów i Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 12:01