Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista nadzwyczajnych komisji sejmowych


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

Uchwała o powołaniu i wyborze składu

Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji

Uchwała o powołaniu i wyborze składu Uchwała zmieniająca uchwałę o powołaniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa...

Uchwała o powołaniu i wyborze składu Uchwała zmieniająca uchwałę o powołaniu Uchwała zmieniająca uchwałę o powołaniu Uchwała zmieniająca uchwałę o powołaniu