Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 252, 256, 257, 262, 263, 267, C(2013) 8001, 8002, 8005, 8006, 8009, 8011, 8012).Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 12:07


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Środowiska (12 czerwca 2014 r.) w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 11:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (COM(2014) 212 wersja ostateczna) i odnoszącego się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 12:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM2014) 230, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 249, 250).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 11:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji, Energii (5–6... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 12:39


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 215, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 239, JOIN(2014) 16).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-16 11:07


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. oraz (w trybie art. 11 ust.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 09:35


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (21-22... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 11:21


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(204) 207, 209, 211, 216, 217, JOIN(2014) 15).Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 11:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 155, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, JOIN(2014) 14).Rozpatrzenie (przekazanej w trybie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 11:08