Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sza


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Sprawozdanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w roku 2014 - referuje Prezes Zarządu Krzysztof Stanowski.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk nr 3809) - uzasadniają: Minister Środowiska oraz Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 11:58


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: - Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 13:08


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 18:30


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk nr 3762) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 13:05


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pani Ireny Tatarzyńskiej i pana Marka Aleksandra Ziółkowskiego.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 14:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. (druk nr 3337) - uzasadniają: Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 13:00


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Janusza Stańczyka i pana Marcina Kubiaka.Rozpatrzenie propozycji tematów badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 13:15


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. (druk nr 3289) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 09:22


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) (druk nr 3198) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 11:31