Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. (druk nr 3337)
- uzasadniają: Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych.


90 wyświetleńZobacz także:


Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw o ratyfikacji: - Umowy między Rządem...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Sprawozdanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w roku 2014 - referuje...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy