Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pani Ireny Tatarzyńskiej i pana Marka Aleksandra Ziółkowskiego.
Sprawy bieżące.


73 wyświetleńZobacz także:


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Janusza Stańczyka i pana Marcina...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Sprawozdanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w roku 2014 - referuje...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy