Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk nr 3809)
- uzasadniają: Minister Środowiska oraz Minister Spraw Zagranicznych.


47 wyświetleńZobacz także:


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Janusza Stańczyka i pana Marcina...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pani Ireny Tatarzyńskiej i pana Marka...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Sprawozdanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w roku 2014 - referuje...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy