Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Spraw Wewnętrznych


ASW

Rozpoczęcie działalności: 2011-11-17


Do zakresu działania Komisji należą sprawy bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.


Przewodniczący komisji


Zastępcy przewodniczącego


Pozostali członkowie