Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa


OSZ

Rozpoczęcie działalności: 2011-11-17


Do zakresu działania Komisji należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, gospodarki wodnej, dróg wodnych śródlądowych, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej.


Przewodniczący komisji


Zastępcy przewodniczącego


Pozostali członkowie