Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie:
- Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (druk nr 3810);
- przyjętych w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. zmian do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (druk nr 3831);
- Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ochronie informacji niejawnych wymienianych w sferze obronności, podpisanej w Algierze dnia 2 grudnia 2014r. (druk nr 3832);
- przyjętych w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (druk nr 3833).
Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP - pana Piotra Iwaszkiewicza, pana Marka Pernala oraz pana Janusza Skolimowskiego.
Sprawy bieżące.


47 wyświetleńZobacz także:


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Janusza Stańczyka i pana Marcina...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pani Ireny Tatarzyńskiej i pana Marka...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Sprawozdanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w roku 2014 - referuje...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy