Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Powołanie stałego doradcy Komisji do Spraw Unii Europejskiej.Rozpatrzenie w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: - „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-22 09:56


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2011) 746, 783, 784, 790, 791, 795, 803, 807, 813, C(2011) 8630).Rozpatrzenie w trybie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: - „Informacji dla Sejmu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 08:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie:1. część budżetowa 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – dział 750, w zakresie rozdziału 75076 – Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, referuje poseł Jarosław Sellin;2. część... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-20 18:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja na temat stanowiska Rady Ministrów w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 8-9 grudnia 2011 r. Referuje Minister Spraw Zagranicznych Radosław SikorskiSprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-16 09:14


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2011) 743, 748, 760, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 782, 792, 798).Rozpatrzenie w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-16 11:30


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: - „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów: Ład... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-14 09:46


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2011) 480, 644, 646, 648, 649, 653, 656, 660, 661, 662, 670, 671, 672, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 685, 689, 690, 693, 694, 695, 696, 698, 700, 703, 704, 708, 710, 715, 716, 718, 719, 729, 730, 731, 732, 741, 762, C(2011) 7321).Rozpatrzenie w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-09 11:07


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) - cz. 1

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2011) 471, 473, 602, 603, 604, 616, 617, 618, 619, 624, 631, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 647, 664, 669, 674, sygn. Rady 14267/11).Rozpatrzenie w trybie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-02 09:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) - cz. 2

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2011) 471, 473, 602, 603, 604, 616, 617, 618, 619, 624, 631, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 647, 664, 669, 674, sygn. Rady 14267/11).Rozpatrzenie w trybie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-02 10:30


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Wybór prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-19 11:11