Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie przedstawionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Informacji z wykonania w 2014 roku programu wieloletniego pn: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogramu prac na rok 2015 (druk nr 3312). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3369).Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego na temat projektu ustawy Kodeks budowlany oraz stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem części... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-25 17:57


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2749) - uzasadnia poseł Piotr Chmielowski.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 3333) - uzasadnia poseł Waldemar Pawlak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 18:01


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 3374 i 3377). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 20:01


Komisja Infrastruktury (INF)

"Zasady funkcjonowania i działalności spółki grupy PKP Xcity Investment sp. z o.o." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 10:33


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 3227) - uzasadnia poseł Grzegorz Schreiber. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 17:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie propozycji Komisji w sprawie tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r.Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane (druki nr 2493 i 3040). Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 17:35


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 3330). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 12:12


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druki nr 3232 i 3319).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 13:01


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( druk nr 3296) - uzasadnia poseł Zofia Czernow. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:06