Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

"Planowana prywatyzacja PKP Energetyka S.A." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 11:57


Komisja Infrastruktury (INF)

Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156).Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 14:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druki nr 1525 i 3207). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 16:59


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 3204) - uzasadnia poseł Zofia Popiołek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3219).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1859) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Józef Lassota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 12:30


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Skarbu Państwa (SUP)

"Informacje na temat: - planów prywatyzacyjnych PLL LOT S.A. wraz z ich uzasadnieniem; - planów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie przyszłości krajowych połączeń lotniczych u regionalnych portów lotniczych oraz konsekwencji upadku Eurolot S.A.; - wpływu likwidacji Eurolotu na przyszłość PLL LOT i spółek zależnych; - perspektyw na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 15:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3110 i 3182). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:01


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 15:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie narzucenia przez Niemcy na polskie podmioty gospodarcze płacy minimalnej i innych obowiązków informacyjnych, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i możliwości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, a szczególnie krajowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 15:03


Komisja Infrastruktury (INF)

„Sytuacja pracowników PKP Cargo S.A.Przekształcenia własnościowe w spółce TK Telekom sp. z o.o.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 08:35