Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • osz


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 3972).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3977).Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3744) - uzasadnia poseł Paweł Suski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 15:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie „Informacji o realizacji Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015 w roku 2014” (druk nr 3484) - przedstawia Minister Środowiska.Rozpatrzenie Informacji o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Program dla Odry – 2006” w roku 2014 (druk nr 3547) - przedstawia Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 17:07


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 3828) - kontynuacja.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 3876) - uzasadnia poseł Ewa Wolak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 19:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 3828).Rozpatrzenie poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3677 i 3788). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 09:58


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk nr 3809) - uzasadniają: Minister Środowiska oraz Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 11:58


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 3829). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 14:29


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 3388) - uzasadnia poseł Arkadiusz Litwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 12:04


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Ewa Wolak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 11:39


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie przedstawionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Informacji z wykonania w 2014 roku programu wieloletniego pn: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogramu prac na rok 2015 (druk nr 3312). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:00