Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania poselskiego projektu ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 109 i 127). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-12 21:47


Komisja Infrastruktury (INF)

Informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Zagranicznych na temat Rozporządzenia Unii Europejskiej i Rady ustanawiającego instrument wspierania rozwoju unijnej infrastruktury energetycznej, transportowej telekomunikacyjnej „Łącząc Europę” (KOM (2011) 665). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 15:02


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 /druk nr 44/ w zakresie części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów: a) 700 - Gospodarka mieszkaniowa, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) 710 - Działalność usługowa, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - wynagrodzenia w państwowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 09:35


Komisja Infrastruktury (INF)

Sprawy organizacyjne. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 /druk nr 44/ w zakresie:1) części budżetowej 17 - Administracja publicznadział 710w zakresie rozdziałów: - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne-71021 - Główny Urząd Geodezji i Kartografii2) części budżetowej 18 - Budownictwogospodarka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-20 15:06


Komisja Infrastruktury (INF)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 14:49