Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3110) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 12:12


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (druk nr 2935) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3135). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 12:05


Komisja Infrastruktury (INF)

"Sytuacja w Poczcie Polskiej S.A." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 17:06


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3136).Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3110) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-17 17:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym - referuje przedstawiciel NIK. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 10 w sprawie rozwiązania problemów wynikających z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. o prawie kierowców do ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju na dezyderat nr 11 w sprawie dramatycznej sytuacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 13:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2928) - uzasadnia poseł Czesław Sobierajski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 17:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2953 i 3085). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 17:14


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 09:02