Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym - przedstawia przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:29


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3091), - uzasadnia senator Łukasz Abgarowicz.Pierwsze czytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 12:06


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3287) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 14:08


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3274). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 09:15


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 3246) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 15:59


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druk nr 3232) - uzasadnia poseł Dorota Rutkowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 3233) - uzasadnia poseł Jacek Tomczak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 09:38


Komisja Infrastruktury (INF)

"Planowana prywatyzacja PKP Energetyka S.A." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 12:04


Komisja Infrastruktury (INF)

Zaopiniowanie dla Komisji Obrony Narodowej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druk nr 3228). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 15:10


Komisja Infrastruktury (INF)

"1. Sytuacja pracowników PKP Cargo S.A. 2. Przekształcenia własnościowe w spółce TK Telekom sp. z o.o." - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 09:00