Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710).Rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów na temat sytuacji na rynku materiałów budowlanych i możliwości przeciwdziałania przez organy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 11:07


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie projektu opinii dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586) - przedstawia Przewodniczący podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa poseł Jerzy Szmit.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli organizacji i nadzoru nad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 16:11


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 2748) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 16:14


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Arkadiusz Litwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 18:59


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania i wyboru składu osobowego podkomisji stałej do spraw rozwoju i rewitalizacji miast. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 20:06


Komisja Infrastruktury (INF)

Zmiany w składach osobowych podkomisji stałych.Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju – wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu w sprawie możliwości wprowadzenia w błąd Komisji Infrastruktury w związku ze sprzedażą spółki Polskie Koleje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 16:07


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk nr 2117) - uzasadnia poseł Grzegorz Napieralski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 10:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju na dezyderat nr 9 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planu działań dotyczących uruchomienia od grudnia 2014 roku połączeń kolejowych, realizowanych przez spółkę PKP Intercity S.A. taborem kolejowym – Pendolino oraz dostosowania infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. do jego eksploatacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 10:04


Komisja Infrastruktury (INF)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na temat organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Białystok – Warszawa i Warszawa – Białystok w okresie prowadzenia prac modernizacyjnych na odcinku Sadowne Węgrowskie – Tłuszcz w związku z zapowiadanym wyłączeniem z eksploatacji połączenia kolejowego pomiędzy Białymstokiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 18:06


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druk nr 2658). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 15:16