Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Józef Lasota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 10:13


Komisja Infrastruktury (INF)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie likwidacji połączeń kolejowych na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia „Matejko” oraz Kraków Główny – Wrocław Główny „Galicja” obsługiwanych przez spółkę PKP Przewozy Regionalne, które gwarantowały ogromnej grupie pasażerów możliwość zakupu biletów kolejowych w relatywnie niskich cenach." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 18:04


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2710 i 3024). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 19:52


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3039). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 14:05


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o własności lokali.Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 16:07


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1959)- - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Jarmuziewicz.Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 18:04


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane (druk nr 2493) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Sibińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-12 17:16


Komisja Infrastruktury (INF)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie podjętych i koniecznych działaniach prawnych w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku o prawie kierowców do ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu i skutków jakie spowoduje dla firm transportowych rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 12:06


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2015 r.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Aldona Młyńczak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 18:08


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 11:46