Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3331) - uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 14:01


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk nr 3231) - uzasadnia poseł Leszek Korzeniowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 09:33


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca efektów realizacji rządowego programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach” oraz możliwości zwiększania dostępności na rynku białka krajowego w związku ze wsparciem uprawy roślin wysokobiałkowych w ramach płatności bezpośrednich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 12:18


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3203) - uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 3247) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 11:31


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 2286). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 18:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109) - uzasadnia poseł Stanisław Kalemba. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 10:29


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia na temat stanu wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 09:29


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk nr 3193) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat płatności obszarowych za 2014 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 15:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( druk nr 2968) - uzasadnia pos. Artur Dunin.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( druk nr 3139) - uzasadnia pos. Mirosław Maliszewski.Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 09:38


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 3163) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 13:33