Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 2934) - uzasadnia poseł Edmund Borawski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 11:31


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

„Brak reakcji rządu na wniosek rolników oraz Wojewody Podlaskiego odnośnie wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na wskazanych obszarach województwa podlaskiego w związku z afrykańskim pomorem świń i szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną oraz wypłaty należnych rekompensat dla rolników.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 15:31


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 08:02


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 09:20


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2919). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 11:03


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 17:30


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Domicela Kopaczewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 10:03


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 2903).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 2907). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 15:35


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zapobieżenia dalszej degradacji rynku mleka.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania posłów zgłoszone w toku posiedzenia Komisji w dniach 9 i 22 października br. dotyczących: - ubezpieczenia społecznego rolników, - uruchomienia unijnej rezerwy kryzysowej na rekompensaty dla rolników, - środków przeznaczonych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 09:13


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2846).Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Rozwoju na temat: - sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programach Operacyjnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 13:01