Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - aktualnego kształtu PROW 2014-2020 przesłanego do Komisji Europejskiej w dniu 15 kwietnia 2014 r., - działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie afrykańskiego pomoru świń.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 23 w sprawie działań Ministerstwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 09:32


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach realizowanych przez spółki strategiczne Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 12:39


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin ( druk nr 2217) - uzasadnia senator Witold Gintowt-Dziewałtowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 09:33


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jacek Brzezinka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 12:04


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie projektu wniosku Komisji o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie skuteczności działań i procedur podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce ASF.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2014 r.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 11:04


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1783) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 12:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 12:07


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji zadań przez stacje chemiczno-rolnicze. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 12:37


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: - rynku środków ochrony roślin, - wdrożeniu systemu integrowanej ochrony roślin w Polsce.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lutym 2014 r., w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 09:33


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w tym zakresie. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lutym 2014 r., w tym informacja nt. stanowiska państw Unii Europejskiej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 09:33