Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-20 08:28


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 09:33


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu 2015 r.Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 09:32


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) - cz. 1

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 3148) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 15:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 3138) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 17:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) - cz. 2

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 3148) - kontynuacja - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 19:57


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 3130) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-17 11:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) - cz. 2

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie”.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej w tym: - odpowiedź... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 16:58


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie”.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej w tym: - odpowiedź... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 10:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 09:46