Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat systemu informatycznego do obsługi PROW... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 09:01


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3754).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3759).Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: - strat w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem suszy na terenie Polski,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 13:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druki nr 3365 i 3403).Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działalności i zasad funkcjonowania spółki „Działpol” Sp. z o.o., z uwzględnieniem możliwości przedłużenia dzierżawy dla tej spółki.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 08:29


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Dorota Niedziela. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 14:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 3365) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 09:02


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia na temat stanu wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 09:32


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3368).Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3326) - uzasadnia pos. Elżbieta Witek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 14:55


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 3163) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 11:04


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 3247 i 3307).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3203 i 3306). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 13:10


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (druk nr 3295) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 09:30