Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


RRW

Rozpoczęcie działalności: 2011-11-17


Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego, rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.


Przewodniczący komisji


Zastępcy przewodniczącego


Pozostali członkowie

Krzysztof Głuchowski
Prawo i Sprawiedliwość
Bożena Henczyca
Platforma Obywatelska
Stanisław Kalemba
Polskie Stronnictwo Ludowe
Andrzej Kania
Zjednoczona Prawica
Iwona Kozłowska
Platforma Obywatelska
Tomasz Kulesza
Platforma Obywatelska
Gabriela Masłowska
Prawo i Sprawiedliwość
Marzena Okła-Drewnowicz
Platforma Obywatelska
Krzysztof Popiołek
Zjednoczona Prawica
Beata Rusinowska
Platforma Obywatelska
Aleksander Sosna
Platforma Obywatelska
Tomasz Tomczykiewicz
Platforma Obywatelska
Łukasz Tusk
Platforma Obywatelska
Małgorzata Woźniak
Platforma Obywatelska
Romuald Ajchler
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Babalski
Prawo i Sprawiedliwość
Dariusz Bąk
Prawo i Sprawiedliwość
Jacek Bogucki
Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Borkowski
Polskie Stronnictwo Ludowe
Zbigniew Dolata
Prawo i Sprawiedliwość
Janusz Dzięcioł
Platforma Obywatelska
Szymon Giżyński
Prawo i Sprawiedliwość
Teresa Hoppe
Platforma Obywatelska
Henryk Kowalczyk
Prawo i Sprawiedliwość
Mirosław Koźlakiewicz
Platforma Obywatelska
Andrzej Lewandowski
Ruch Palikota
Cezary Olejniczak
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Małgorzata Pępek
Platforma Obywatelska
Andrzej Piątak
Poseł niezrzeszony
Piotr Polak
Prawo i Sprawiedliwość
Adam Rybakowicz
Ruch Palikota
Henryk Siedlaczek
Platforma Obywatelska
Robert Telus
Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Walkowski
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Warzecha
Prawo i Sprawiedliwość
Sławomir Zawiślak
Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Żmijan
Platforma Obywatelska