Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 3080 i 3100). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 16:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3080) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-27 11:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (druk nr 2996). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 10:02


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w grudniu 2014 r.Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 09:18


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 3036). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 11:36


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Ponowne rozpatrzenie - w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu - rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2919). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 07:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w listopadzie 2014 r.Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 11:01


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 3012). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 20:01


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709 i 2980). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 09:36


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 2979). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 11:39