Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia kwot połowowych na 2012 r. na Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym oraz pozostałych wodach dalekomorskich w celu osiągniecia porozumienia zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o limitach połowowych dla polskich kutrów na 2012 rok.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 15:15


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych i zrealizowanych posiedzeniach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r., z podaniem rozpatrywanych i planowanych do rozpatrzenia tematów i podjętych rozstrzygnięciach. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie realizacji PROW na lata 2007-2013 wg. stanu na dzień 31.12.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-25 09:46


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: - stanie wód i podstawowych urządzeń melioracyjnych w Polsce, - melioracjach wodnych – obecny stan prawny i możliwości zmian, - finansowaniu melioracji ze środków krajowych oraz ze środków UE w latach 2007-2014 oraz stan wykorzystania środków UE przeznaczonych na lata 2007-2014 w budżecie UE, - barierach organizacyjnych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-12 10:03


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zasadach ubezpieczeń społecznych rolników w krajach UE.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.Informacja Ministra Zdrowia o propozycjach dotyczących realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 11:58


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pakietu reform Wspólnej Polityki Rolnej opublikowanego w dniu 12 10 2011 r. obejmującego projekty rozporządzeń: COM (2011) 625, COM (2011) 626, COM (2011) 627, COM (2011) 628/3, COM (2011) 629, COM (2011) 630/3, COM (2011) 631/3.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o trybie i harmonogramie prac nad ww. projektami rozporządzeń. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 11:36


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o budżecie UE na 2012 r. w zakresie rolnictwa i rybołówstwa.II. Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie:1) część budżetowa 32 - Rolnictwo, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,2) część... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-20 11:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VII kadencji Sejmu RP. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-08 12:02


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 16:59