Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Wojciech Penkalski


Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1278 i 1673). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-15 10:31Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

Poseł Wojciech Penkalski:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu zwracam się z prośbą o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów z uwagi na to, że mamy obawy co do tego wniosku, jak również informacji prezesa Rady Ministrów na temat wzmożonych działań przeprowadzanych przez izbę celną i urząd celny, jeśli chodzi o restrykcje, które dotyczą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 21:19Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druki nr 1570 i 1609). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W związku z procedowanym poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu, druk sejmowy nr 1570, proponuje się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-31 09:54Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499). Poseł Wojciech Penkalski:     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 22:29Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druki nr 1489 i 1521). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania i nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 20:29Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1236 i 1453). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Panie Generale! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-21 21:09Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druki nr 1173 i 1206). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-25 13:11Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ruch Palikota w całości poprze przedmiotowy projekt ustawy.     Korzystając z okazji, chciałbym poinformować, że wczoraj Ruch... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 09:30Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (druk nr 1202). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Wnioskodawczyni! Na wstępie chciałbym podziękować posłom wnioskodawcom za umożliwienie dyskusji na temat odpowiedzialności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-24 15:28Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (druki nr 1140 i 1234). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie marszałku, czuję zazdrość z pańskiej strony.     Pani minister Łybacka...     Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:     Ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-20 11:43