Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Wojciech Penkalski


Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 239). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie art. 226, druk nr 239.     Wspomniany projekt ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście Panie Marszałku! Poseł Wojciech Penkalski:     Dobrze. Czas leci.     Panie ministrze,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (druki nr 199 i 208). Poseł Wojciech Penkalski:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (druki nr 199 i 208). Poseł Wojciech Penkalski:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (druki nr 199 i 208). Poseł Wojciech Penkalski:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 16 lutego 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W tym roku po raz kolejny zlikwidowanych zostanie kilkaset szkół i placówek oświatowych. Jest to w części wynik spadku liczby uczniów, ale nie tylko. Rząd Platformy Obywatelskiej wprowadził już wcześniej podwyżki uposażeń... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-21 23:38Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jednym z priorytetów polskiej prezydencji było pogłębienie i poszerzenie rynku wewnętrznego. Jako instrument służący temu celowi wskazano m.in. na rozwój rynku usług elektronicznych. W tym celu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 20:09Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym pan, panie ministrze, wrócił z Moskwy. Podpisał pan tam umowę o małym ruchu granicznym. Jestem mieszkańcem Braniewa, czyli: Gronowo, Gołdap, Bezledy, jak również największe... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nieobecny. Ważnym elementem każdego demokratycznego państwa jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inwestycja w rozwój organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Wojciech Penkalski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Zwracam się do pana premiera z pytaniem o dalsze losy IX Brygady Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie. Przyjechałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23