Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Wojciech Penkalski:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu zwracam się z prośbą o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów z uwagi na to, że mamy obawy co do tego wniosku, jak również informacji prezesa Rady Ministrów na temat wzmożonych działań przeprowadzanych przez izbę celną i urząd celny, jeśli chodzi o restrykcje, które dotyczą też protestów związanych z MRG.

    Jako poseł reprezentujący okręg 34. pozwalam sobie na zapoznanie Wysokiej Izby z sytuacją, jaka wytworzyła się w związku z funkcjonowaniem umowy o małym ruchu granicznym. Rosnąca liczba zarówno obywateli polskich, jak też Rosjan przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego to pozytywne konsekwencje w postaci mniejszego obciążenia lokalnych ośrodków pomocy społecznej koniecznością wypłaty zasiłków, a tym samym mniejsze wydatki socjalne z budżetu państwa ponoszone na ten cel. Obostrzenia nakładane sukcesywnie przez ministra Kapicę na podróżnych przewożących legalną ilość paliwa i innych towarów objętych akcyzą są wyrazem ignorowania obowiązującego prawa, a ponadto są to działania pozostające w kolizji z zasadami zdrowej ekonomii, by nie rzec - zdrowego rozsądku.

    W imieniu ogromnej części mieszkańców okręgu wyborczego, który reprezentuję, pragnę zwrócić się o podjęcie interwencji w sprawie stosowania tych ograniczeń wobec podróżujących w ramach małego ruchu granicznego przewożących legalną ilość towaru.

    Istotną kwestią pozostaje także wymóg przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy państwowych, w tym przedstawicieli służb celnych. Pan premier Donald Tusk podczas kampanii wyborczej w Elblągu przyjechał i jednym pstryknięciem palców nakazał ministrowi Kapicy przywrócenie stanu faktycznego sprzed roku, co zostało tylko w połowie zaakceptowane. Przywróci to niewątpliwie zaufanie społeczne do organów państwowych, a ponadto przywróci coś, co jest bezcenne dla ludzi, czyli godność wielu osobom, które nie czyniąc zła, złego użytku z możliwości...

    Marszałek:

    Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas minął.

    Poseł Wojciech Penkalski:

    ...jakie daje umowa o małym ruchu granicznym, chcą poprawić swoją egzystencję. Dziękuję i proszę o akceptację. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.


141 wyświetleń