Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podlaskie
  • video
  • zalek


Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Żalek:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten wniosek jest odzwierciedleniem tragicznej sytuacji, a w zasadzie tragicznej praktyki związanej, niestety, z wprowadzeniem tzw. ustawy antyprzemocowej, która daje państwu niemalże nieograniczone możliwości ingerencji we... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 11:34Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3185). Poseł Jacek Żalek:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W przedmiotowym projekcie tak naprawdę, jeśli chodzi o rzeczywistość samorządową, podejmuje się próbę upodmiotowienia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 19:21Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Jacek Żalek:     Dziękuję, pani marszałek.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! (Gwar na sali) Niestety, zdaniem Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska ten projekt nie zasługuje na dalsze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:18Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104). Poseł Jacek Żalek:     Dziękuję, pani marszałek.     Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego dotyczy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 21:12Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3105). Poseł Jacek Żalek:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczy realizacji postulatów Trybunału Konstytucyjnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 20:39Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3103). Poseł Jacek Żalek:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Przedmiotowy projekt, co bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 20:28Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Wybór Marszałka Sejmu (druk nr 2746). Poseł Jacek Żalek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy w 2011 r. debatowaliśmy nad wyborem Ewy Kopacz na marszałka Sejmu, pan poseł Sławomir Nowak - zapewne jest tu dzisiaj z nami - rekomendując kandydaturę Ewy Kopacz w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, zachwalał obecną panią premier... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 12:26Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Poseł Jacek Żalek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać wnioskodawcy jedno pytanie. Padły bardzo poważne zarzuty odnośnie do tego, że przemysł pornograficzny wspiera seksedukatorów. Jakie państwo macie dowody na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-15 09:43Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Poseł Jacek Żalek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy spotkał się z licznymi głosami krytyki i nie ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-29 22:45Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 05 marca 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie. Poseł Jacek Żalek:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Premierze! Wiemy, co znaczy być zdradzonym przez sojuszników. Doświadczyliśmy tego boleśnie we wrześniu 1939 r. Gdyby 75 lat temu kraje Europy nie ograniczyły się do dyplomatycznych not i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-05 20:37