Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104).


Poseł Jacek Żalek:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego dotyczy rezygnacji z obligatoryjnego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte albo gdy nie będzie ono zgodne z dobrem dziecka, sąd, mając na względzie jego dobro, powinien, może rozważyć pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Jest to wyjście naprzeciw społecznemu oczekiwaniu rozwiązania problemu dotyczącego tego, że niezależnie od dobra dziecka jedno z rodziców musi być pozbawione pełni praw rodzicielskich.

    W imieniu klubu Sprawiedliwa Polska chciałbym rekomendować ten projekt do dalszych prac w merytorycznej komisji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


67 wyświetleń