Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podlaskie
  • video
  • zalek


Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza (druki nr 2015 i 2018). Poseł Jacek Żalek:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie Ministrze! To już trzeci w ostatnim czasie wniosek o odwołanie ministra zdrowia. Sejmowa arytmetyka - bo przecież nie zdrowy rozsądek - każde przypuszczać, że nie jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-24 22:33Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy Kodeks karny (druk nr 1958). Poseł Jacek Żalek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt dotyczy bardzo istotnej sprawy, a mianowicie kwestii związanej z tożsamością... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 16:58Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji - ˝Ratuj maluchy i starsze dzieci też˝ (druk nr 1635). Poseł Jacek Żalek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zadaniem rządu jest stwarzanie warunków do realizacji potrzeb... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-25 18:33Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 27 września 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Poseł Jacek Żalek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chciałbym zapytać wnioskodawców... (Gwar na sali)     (Głos z sali: Czas leci, czas leci.)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-30 08:11Poseł Jacek Żalek - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Jacek Żalek: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23