Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3105).


Poseł Jacek Żalek:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczy realizacji postulatów Trybunału Konstytucyjnego przedkładającego uwagi w sprawie niezbędności podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych, w których osoby małoletnie pokrzywdzone w wyniku postępowania jednego z rodziców lub obojga, reprezentowane są przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. Projekt określa osoby, które sąd może ustanowić kuratorami, reguluje kwestie związane z przekazywaniem przez kuratora rodzinnego informacji o przebiegu postępowania i zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia przysługującego kuratorom.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska rekomenduję procedowanie projektu w merytorycznej komisji. Dziękuję.Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


84 wyświetleń