Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.


Poseł Jacek Żalek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać wnioskodawcy jedno pytanie. Padły bardzo poważne zarzuty odnośnie do tego, że przemysł pornograficzny wspiera seksedukatorów. Jakie państwo macie dowody na istnienie takiego procederu? Dziękuję.Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.


117 wyświetleń