Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druki nr 978 i 1006). Poseł Sprawozdawca Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! W imieniu połączonych komisji -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 20:17

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Zapytanie z dnia 04 stycznia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo, pani marszałek.     Witam serdecznie jeszcze raz.     Najpierw część opisowa, że tak powiem, zaraz będą liczby. Panie pośle, rzeczywiście, jeśli chodzi o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 12:02

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druki nr 978 i 1006). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 17:07Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o środkach ochrony roślin (druki nr 740 i 958). Poseł Leszek Korzeniowski:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Wysłuchaliśmy tutaj sprawozdania bardzo dokładnego ze strony pana posła sprawozdawcy. Ja chciałbym powiedzieć, że w ramach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 16:19

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druki nr 759 i 889). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-29 23:35

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012˝ (druk nr 616) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 699). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 18:50

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012˝ (druk nr 616) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 699). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 18:50

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012˝ (druk nr 616) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 699). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-27 20:50

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 23 listopada 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012˝ wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-27 15:29

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 739 i 908). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Nie muszę podkreślać, że i tym razem jest mi miło, że to akurat pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 01:02

Zobacz także: