Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Janina Okrągły:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo! Ustawa refundacyjna wprowadza systemową regulację rynku leków. Oczywiście wymaga ona systematycznego, ciągłego monitorowania i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 22:07Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Janina Okrągły:     Chciałam jeszcze wrócić do tej poprawki. Nie zrozumiałam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-17 13:12Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Janina Okrągły:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Również klub Platformy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-17 11:11Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Janina Okrągły:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W czasie drugiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 110 i 111). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 00:48Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 107). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 22:36Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 107). Poseł Sprawozdawca Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 21:26