Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po
Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Zapytanie z dnia 14 maja 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Jestem dzisiaj w zastępstwie ministra Massela, natomiast mam przygotowany materiał do udzielenia panom odpowiedzi i mam nadzieję, że jakoś dam radę.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-16 16:02

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 21:40

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 21:28

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA przy budowie autostrady A2 oraz podwykonawców spółki Poldim SA przy budowie autostrady A4. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 10:50

Zobacz także: