Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:  16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).
  17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).
  18. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1271).
  19. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1275).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:

    Panie marszałku, w związku z tym, że to jest jednak przekaz publiczny i ktoś mógłby wyciągnąć jakieś błędne wnioski...

    Panie pośle, symulacja z wczorajszej komisji, o której wspominałem, sprowadza się do tego, że w obecnej sieci dróg płatnych pobieramy pieniądze, wypłacamy zaległości wynikające m.in. z emisji, w międzyczasie nie budujemy nowych dróg. Mówię o takiej symulacji. Tam były zera w tabelkach. Pamięta pan poseł, tak? Narastająco na koniec 2026 r. z tego, co już pobudowaliśmy, mamy 33 mld zł na koncie. Narastająco.

    (Poseł Zbigniew Kuźmiuk: Aha, narastająco.)

    Narastająco. Tak, bo rzeczywiście mógłby pan wyciągnąć wniosek, że jesteśmy w stanie złupić z dróg 33 mld zł w ciągu roku.

    (Poseł Zbigniew Kuźmiuk: Właśnie.)

    Nie, no way, nie ma takiej opcji. Tylko mówię panu o wydolności tego instrumentu już dzisiaj - już dzisiaj mamy takie narzędzia. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Zbigniew Kuźmiuk: Dzięki.)Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.


113 wyświetleń

Zobacz także: