Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 1572 i 1660).


Poseł Tadeusz Jarmuziewicz:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska po dość długiej przerwie mam okazję jako poseł wyrazić stanowisko naszego klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym zawartego w druku nr 1572. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 1660. Do zawartości merytorycznej, szczególnie w obszarze technikaliów i zgłoszonych poprawek, nie będę wracał, bo wystarczająco szczegółowo omówił to pan poseł sprawozdawca.

    Wysoka Izbo! Jest to projekt ustawy o dość silnym charakterze blankietowym, czyli takiej, która daje samorządom możliwość podjęcia pewnych działań w celu skorzystania z potencjału intelektualnego pewnej grupy mieszkańców wynikającego z czegoś, co najcenniejsze, a mianowicie z doświadczenia życiowego. Bo to jest ta wiedza, która jest nienauczalna. Jest tylko jeden podręcznik, w którym zawarta jest ta wiedza - życie. Jeżeli ktoś osiągnął pewien wiek, to często jest tak...

    Dlaczego stworzono projekt ustawy specjalnie dla pewnej grupy wiekowej? Należy przypuszczać, i tak podpowiada życie, że osoby z tej grupy wiekowej często nie są w stanie podołać, najczęściej fizycznie, obowiązkom wynikającym z pracy w radzie miasta. Nie są w stanie uczestniczyć w pracach komisji, dojeżdżać. W związku z tym należy się domyślać, że reżim, jeśli chodzi o to ciało doradcze, bo tak zostało to tam zdefiniowane... Oczywiście są też inne role, możliwość składania wniosków, swego rodzaju inicjatywa legislacyjna, czyli możliwość składania projektów uchwał. Blankietowość sprowadza się do tego, że dana grupa samorządowców, wójt lub burmistrz decydują się, czy takie ciało samorządowe w tym obszarze gminy może zafunkcjonować, czy nie. Powiem tak: należy przypuszczać, że w odruchu reelekcyjnym - tak to sobie nazwę na swój prywatny użytek - z całą pewnością powstanie bardzo wiele tego typu rad. Widzimy w swoim otoczeniu mnóstwo ludzi starszych, którzy mają bardzo dużą potrzebę tej aktywności. Dobrze byłoby stworzyć im takie pole. W tej w chwili jest to zadanie dla samorządowców.

    Dobrze, że stała się jeszcze jedna rzecz, dlatego że tyle jest realiów samorządowych, ile jednostek samorządów, w związku z tym opisanie w uchwale rady gminy tego, jak to ma funkcjonować, jak często rada ma się zbierać, z czego ma żyć, gdzie się zbierać...

    (Poseł Tomasz Makowski: W regulaminie...)

    W regulaminie. To znaczy rada gminy będzie miała obowiązek opisać sposób pracy tego samorządu.

    Praktyczna uwaga: to pierwsza tego typu po młodzieżowych radach miasta taka ekstrapropozycja dla pewnej grupy wiekowej. Dobrze byłoby - patrzę na moich kolegów z komisji samorządu terytorialnego, szczególnie na pana przewodniczącego - po roku czy po jakimś czasie wrócić do tego, zapoznać się z tym, jak ta ustawa działa, przyjrzeć się temu, jak to funkcjonuje. Bo może mimo najlepszych chęci okaże się, że... Jest taki dobry zwyczaj, żeby, gdy ustawy wchodzą w życie, po jakimś czasie do nich wrócić i zobaczyć, jak to działa, czy może by czegoś nie poprawić.

    Natomiast mam nadzieję, że to przysłuży się temu, żeby samorządy mogły skorzystać, powiadam jeszcze raz, z potencjału intelektualnego w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Bardzo dziękuję.

    Jest oczywiste, że klub Platforma Obywatelska poprze w całości przedłożony projekt. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.


121 wyświetleń

Zobacz także: