Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA przy budowie autostrady A2 oraz podwykonawców spółki Poldim SA przy budowie autostrady A4 (druk nr 1180). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-24 12:19

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1183 i 1230). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-20 21:48

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Pani Marszałkini! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przede wszystkim mam pytania do ministra zdrowia, chodzi mi szczególnie o geriatrię. Geriatria też jest wpisana w program senioralny. Geriatria nie ma za zadanie wyleczyć, ale odroczyć wystąpienie niesamodzielności i poprawić jakość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 13:25Poseł Andrzej Buła - Zapytanie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Andrzej Buła:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeszcze dwie kwestie związane z korzystaniem z ˝Orlików˝. Pierwsza kwestia dotyczy odpłatności za oświetlenie, szczególnie wtedy, kiedy korzystają z tego zorganizowane grupy dorosłych wieczorem. Samorządy też zgłaszają, że byłyby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-11 11:14

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! 12 lat temu obraliśmy model, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 19:37

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1035 i 1201). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-07 11:22

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Zapytanie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Pytanie zostało zbudowane na niepełnym chyba zrozumieniu przekazu generalnej dyrekcji, która nad tym pracuje i się temu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-04 12:55

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 21 marca 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Mimo tych wszystkich zastrzeżeń w imieniu wielu tysięcy par, osób, które borykają się z problemem niepłodności, chciałbym podziękować ministerstwu za stworzenie tego programu, bowiem na dzień dzisiejszy dla wielu z nich jest to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-23 11:08

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o środkach ochrony roślin (druki nr 1136 i 1143). Poseł Leszek Korzeniowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Platformy Obywatelskiej mam przyjemność przedstawić nasze stanowisko. Tak jak powiedział pan poseł sprawozdawca, trzy poprawki zostały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-11 14:56

Zobacz także:Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Zapytanie z dnia 07 marca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Nie chcę polemizować z formą zadania pytania, bo zawierało ono już tezy, z którymi oczywiście się nie zgadzam, natomiast mam nadzieję, że wyjaśnienia,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-07 10:55

Zobacz także: