Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Andrzej Buła - Zapytanie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Andrzej Buła:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam dwa pytania uzupełniające. Po pierwsze, w nawiązaniu do pana wypowiedzi dotyczącej tych działań, o których pan wspomniał, chciałbym zapytać: Czy jest to w ogóle monitorowane, czy jest badana efektywność tych działań, czy jest to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 293 i 416). Poseł Rajmund Miller:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Pani poseł przedstawiła właściwie główne argumenty.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 313 i 334). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31Poseł Janina Okrągły - Zapytanie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Janina Okrągły:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej z dnia 1 lipca bieżącego roku wejdą w życie programy lekowe zamiast obowiązujących aktualnie terapeutycznych programów zdrowotnych. Biorąc pod uwagę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie miało dotyczyć sytuacji w zaopatrzeniu w leki onkologiczne na terenie innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Z informacji, którą pan przedstawił, wynika, że taka sytuacja i takie problemy nie są czysto polskie, ale... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2010 roku (druk nr 36) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 231). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Pragnę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 12:06

Zobacz także:Poseł Andrzej Buła - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Buła:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z uwagi na ogromne zaangażowanie wszystkich służb mundurowych podczas turnieju Euro w strefach kibica czy podczas przejazdu kibiców mam pytanie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie dla funkcjonariuszy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140 i 210). Poseł Leszek Korzeniowski:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 177 i 217). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25