Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

23 i 24 punkt porządku dziennego:   23. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druk nr 1577).   24. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 1538). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 19:49

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku (druk nr 1300) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 1423). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Panie Prezesie Trybunału Konstytucyjnego! Wysoki Sejmie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-26 00:02

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1379). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Senatorze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę zaprezentować stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 13:51

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314). Poseł Stanisława Prządka:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od wielu lat w naszych debatach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-15 14:27

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314). Poseł Stanisława Prządka:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-15 14:23

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1269). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Oczywiście w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec omawianego projektu zawartego w druku nr 1269.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 16:40

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1323). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 13:56

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisława Prządka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wśród podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań związanych z opieką i zajmowaniem się osobami starszymi oprócz już wymienianych należy jeszcze wskazać na Ministerstwo Zdrowia, na ministra zdrowia,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 14:01

Zobacz także:
Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. (druk nr 540) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 621). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pani Minister!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-13 12:41

Zobacz także: