Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Strategia Rozwoju Kraju 2020 (druk nr 972) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1715). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pierwsze pytanie, które chcę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-25 09:56

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1909 i 1920). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 12:52

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 1820 i 1893). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 11:49

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1865 i 1868). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-12 18:38

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu. Poseł Sprawozdawca Stanisława Prządka:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W drugim czytaniu komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu została zgłoszona jedna poprawka Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-03 11:26

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590). Poseł Stanisława Prządka:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę sprostować, ponieważ moja wypowiedź została najwyraźniej przez panią, pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-02 09:21

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Prezesie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec zgłoszonego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-02 09:16

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druki nr 1570 i 1609). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Odpowiadając najpierw na pytanie, które pan przewodniczący komisji, pan poseł Zieliński skierował także do mnie, chcę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-31 10:28

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druki nr 1570 i 1609). Poseł Sprawozdawca Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czuję się zaszczycona tym, że mogę być posłem sprawozdawcą Komisji Spraw Wewnętrznych i przedstawić Wysokiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-31 09:54

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

23 i 24 punkt porządku dziennego:   23. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druk nr 1577).   24. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 1538). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 20:19

Zobacz także: